Kontakt

J - VST, s.r.o.
Ulrychova 67
624 00 BRNO
Tel./Fax: +420 541 222 639

Mezinárodní projekty

V letech 1998 - 2000 společnost J-VST byla spoluřešitelem mezinárodního projektu EUREKA E! 1806 ROTOR s názvem " Technologie a rotační zařízení pro tváření přesných součástí z práškových materiálů ". Cílem projektu byl vývoj technologie tváření strojních součástí o vyšší pevnosti z prášků, včetně její aplikace na vybraných představitelích ve strojírenství. Hlavním koordinátorem projektu byl INOP Poznaň, Polsko. Další řešitelské organizace byly: Státní Východoukrajinská Univerzita Lugansk, firma HÖGANAS AB Höganas Švédsko, VUT Brno, FORM Brno, J-VST Brno.

V letech 1999 - 2001 jako spoluřešitelská organizace se společnost J-VST podílela na řešení mezinárodního projektu EUREKA E! 1983 METALTEST s názvem " Výšepevné materiály pro objemové tváření za studena v sortimentu drátů a tyčí ". Cílem projektu byl vývoj a optimalizace technologie výroby a zpracování materiálů určených k výrobě výšepevných výlisků v pevnostní třídě 800 - 1 200 MPa, bez finálního zušlechťování. Hlavním koordinátorem projektu byl VÚHŽ Dobrá. Spoluřešitelské organizace byly: INOP Poznaň Polsko, Politechnika Slaska Katowice, ŚRUBEX Lancut Polsko, VUT Brno, FORM Brno, J-VST Brno.

V roce 2003 - 2006 společnost J-VST se podílela na řešení mezinárodního projektu EUREKA E! 2924 FGM - Mag Tool s názvem " Vývoj technologie výroby nové generace střižných, řezných a lisovacích nástrojů pro oceli s vysokými zpevňovacími charakteristikami". Cílem projektu bylo vyvinout novou generaci nástrojů povlakovaných vrstvou CVD v kombinaci vícevrstvých povlaků - multipovlakem se zvýšeným mazacím účinkem, pro zpracování vysocepevných, případně nerezavějících ocelí. Hlavním koordinátorem projektu byl VÚHŽ Dobrá. Na řešení projektu se dále podílely tyto organizace: INOP Poznaň Polsko, MTECH Kalmar Švédsko, J-VST Brno, VUT Brno.

jedovnicky@seznam.cz  |  www.j-vst.eu  |  © J-VST, s.r.o. 2021