Počátky firmy se datují do roku 1992, kdy vznikla firma Pavel Jedovnický – kovovýroba. Zakladateli této firmy byli pozdější zakladatelé J-VST s.r.o. a to pan Ing. Bohumil Jedovnický, CSc, jeho bratr Jan Jedovnický a syn Pavel Jedovnický, s provozovnou v Medlovicích na Zlínsku. V roce 1999, již bylo jisté, že se firma na trhu uchytila, se založila druhá provozovna v Kyjově a vznikla firma J-VST s.r.o. Bohumil s Janem se po odchodu do důchodu plně věnovali práci v nově vzniklé společnosti.

V současné době má firma 2 provozovny v Medlovicích na Zlínsku a Kyjově na Hodonínsku, na vedení firmy se z původních zakladatelů podílí pouze Pavel Jedovnický a Jan Jedovnický. Firma se zaměřuje především na objemové tváření za studena, převážně lisování, a válcování, ale v  portfoliu firmy jsou i výrobky vytvořené technologií třískového obrábění, především pak soustružením. Průmysl, do kterého jde většina výroby je automobilový a stavebnictví. Odběratelé jsou firmy jako Brano Group, a.s., ČZ, a.s., Lisi Automotive Form, a.s. nebo Astron Buildings s.r.o.